Theses on the same topic (having an identical keyword):

jednotka pozarni ochrany

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.Určení jednotek požární ochrany obcí na území Jihočeského kraje k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 (Jiří ŘIMNÁČ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pqiif1// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Jednotky SDH obce při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva
 (Dana Čípková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suft1/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Předurčenost jednotek požární ochrany Kraje Vysočina v oblasti ochrany obyvatelstva.
 (Radek KADLEC)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//naz7qe// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Historický vývoj jednotek požární ochrany a jejich současný význam v Integrovaném záchranném systému
 (Martina Ptáčková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/d2cwb/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Zásah jednotek požární ochrany v případě dopravních nehod nebo požáru vozidel s alternativním pohonem
 (Vojtěch Urban)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/f5rl8/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Jednotka požární ochrany Pardubice ve struktuře Hasičkého záchranného sboru České republiky
 (Roman Vočadlo)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//8kebg4// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Plnění úkolů ochrany obyvatelstva jednotkami požární ochrany
 (Radomír Vlach)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88574 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Možnosti ochrany a dekontaminace zasahujících příslušníků a členů jednotek požární ochrany při zasažení amoniakem
 (Lukáš JOB)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//toswq7// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Informační systémy požární ochrany
 (Karel Šimůnek)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xc9u9/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Způsob financování jednotek požární ochrany v České republice
 (Jiří Havlišta)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ubn94/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)