Theses on the same topic (having an identical keyword):

kabel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Projekt tvorby dlouhodobého finančního plánu společnosti LAPP KABEL s. r. o.
 (Barbora Maťová)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9rondv// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Zkoušení kabelů v podmínkách požáru – Zestárnutý FRNC kabel
 (Milan Zach)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105335 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Projekt implementace BSC s využitím EVA ve společnosti LAPP KABEL s. r. o.
 (Jitka Sehnalová)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fs1nde// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Vypovídací schopnost přehledu o peněžních tocích ve firmě LAPP KABEL s. r. o.
 (Marcela VEČEŘOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//doknib// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Projekt optimalizace logistických činností v oblasti nákupu a skladování ve společnosti LAPP KABEL s.r.o.
 (Magda ZÁDRAPOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2d6uoh// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Využití strukturálních fondů EU na realizaci firemní školky ve společnosti LAPP KABEL s.r.o.
 (Petra KUCHAŘOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//snohai// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ve společnosti LAPP KABEL s.r.o.
 (Lucie Dvořáková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wnr6t4// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Finanční analýza společnosti LAPP KABEL s.r.o.
 (Petra Barcuchová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xlld0a// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Optimalizace materiálového toku ve skladu společnosti Lapp Kabel, s.r.o. Otrokovice
 (Táňa HUBÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w7y1vc// | Ekonomika a management / Průmyslové inženýrství | Theses on a related topic

Doporučení ke zvýšení kvality poprodejních služeb ve společnosti LAPP KABEL s.r.o.
 (Josef KAMENEC)

2009, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4bi7zw// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)