Theses on the same topic (having an identical keyword):

kanalizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Povinnosti vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu
 (Martina Slámečková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyz7i/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Analýza řízení lidských zdrojů a návrh na jeho zefektivnění ve společnosti Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.
 (Alena Rábová)

2013, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/obl3u/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Čistírny odpadních vod a kanalizace v Ostravě
 (Markéta GAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cpsxxs// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Návrh doporučení pro provozování podtlakové kanalizace
 (Jiří Mazák)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119731 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě s napojením na kořenovou čistírnu
 (Vojtěch Vičan)

2021, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//cho0yq// | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Posouzení rizik v oblasti kanalizace
 (Barbora Bačáková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//show9a// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Rozvody teplé, studené a cirkulační vody a vnitřní rozvody kanalizace ve fitnescentru.
 (Jakub Meca)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116633 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Theses on a related topic

Rekonstrukce kanalizace z pohledu bezpečnosti práce
 (Eva Mikutová)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//a5impk// | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Návrh splaškové kanalizace v obci Komárno
 (Radim Kobliha)

2021, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//zf859g// | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Mzdový systém ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
 (Petra Sošková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127988 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)