Theses on the same topic (having an identical keyword):

kangaroo care

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Klokánkování nedonošených dětí
 (Jaromíra Hrabáková)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qsr6w/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Metoda klokánkování na jednotce intenzivní péče pro novorozence
 (Monika SUSZKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//bf6wmw// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Informovanost žen ve III. trimestru těhotenství o klokánkování
 (Renáta Burešová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//rshrh3// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vznik a využití klokánkování u nedonošených dětí.
 (Radka FOLTASOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6lbri6// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Klokánkování u nedonošených novorozenců
 (Monika SUSZKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//i08zuv// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Vliv klokánkování na nedonošené novorozence
 (Veronika KADLČÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mr0bub// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Rodinná alternativní ústavní péče Klokánek
 (Helena Karolína Rousová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w27tm/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Kojení nedonošeného novorozence.
 (Aneta Bariczová)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7ksk/ | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Klokánek Fondu ohrožených dětí
 (Eliška PETRUCHOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gts6es// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Dotek jako forma podpory u předčasně narozených dětí
 (Jana Řihánková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yk7rz/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)