Theses on the same topic (having an identical keyword):

key establishment

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Key derivation and entropy estimation for wireless signal strength
 (Surendra Sharma)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ntpk0/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic

Key management schemes in wireless sensor network simulations
 (Filip Jurnečka)

2013, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vog9l/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Theses on a related topic

Projekt založení občanského sdružení Key2Be pro rozvoj a podporu vysokoškolských studentů.
 (Petra CHOVANCOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//47v3fd// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Protokoly ustavení klíče pro mobilní telefon
 (Michal Gajdár)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ovonl/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Protokoly pro konferenční ustavení šifrovacích klíčů
 (Zuzana Melšová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l407o/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Kurdská politická reprezentace v Iráku v klíčových událostech 80. let 20. století
 (Markéta LAVRINČÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//czahmt// | Mezinárodní teritoriální studia / Blízkovýchodní studia | Theses on a related topic

Podnikatelský záměr na založení podniku
 (Juraj Kurtulík)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/fvz7a/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

BCG matica a jej aplikácia vo vybraných gastronomických prevádzkach
 (Alena Luptáková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/uqx9q/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Safe Association with Discovered Wireless Devices
 (Ravi Shankar Yadav)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0ho0/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Theses on a related topic