Theses on the same topic (having an identical keyword):

kinetika transportu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kinetika nefotochemického zhášania excitácií u mutantov Arabidopsis thaliana so zníženým množstvom svetlozberných antén
 (Nina KADÁŠOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//50pwc7// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Sledovanie kinetiky Na+/K+-ATPázy metódou stopped-flow
 (Alžbeta KUBIŠTELOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4hakch// | Fyzika / Molekulární biofyzika | Theses on a related topic

Studium heterogenních povrchů uhlíkatých látek sorpčními a kalorimetrickými metodami
 (Tomáš ZELENKA)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//esvsmn// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Theses on a related topic

Vývoj PLGA mikročástic a studium jejich degradace pro cílenou dopravu léčiv
 (Lucie Kuncová)

2015, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ms25d1// | Textilní inženýrství / Netkané a nanovlákenné materiály | Theses on a related topic

Možnosti nastavení systému podobnosti při fyzikálním modelování přenosových procesů v licí pánvi
 (David Karch)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95582 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Theses on a related topic