Theses on the same topic (having an identical keyword):

klicova slova kosmeticky salon

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Podnikatelský záměr a jeho realizace v České republice z pohledu cizince (Založení a provoz kosmetického salonu)
 (Ninel JELISEJEVA)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gr6d1z// | Filologie / Obchodní ruština | Theses on a related topic

Podnikatelský plán pro vstup nového kosmetického salonu na zlínský trh
 (Tereza VIČÍKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rkxcsb// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic