Theses on the same topic (having an identical keyword):

kolorektalni karcinom

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Epidemiologie kolorektálního karcinomu u mladších osob v České republice
 (Alena Menšíková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p07rx/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Prevence a screening kolorektálního karcinomu očima laické veřejnosti
 (Večerková Večerková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/akcgr/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Identifikace a funkční charakterizace PIWI-interagujících RNA s diagnostickým, prognostickým a prediktivním významem u kolorektálního karcinomu
 (Karolína Štítkovcová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxdge/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Identifikace a funkční charakterizace PIWI-interagujících RNA s diagnostickým, prognostickým a prediktivním významem u kolorektálního karcinomu
 (Karolína Štítkovcová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxdge/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Studium nekódujících RNA jako biomarkerů a terapeutických cílů u kolorektálního karcinomu
 (Táňa Macháčková)

2022, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/id656/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium miR-215 jako nádorového supresoru u kolorektálního karcinomu
 (Dominika Brchnelová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wfv4o/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Identifikace determinant metastatického onemocnění u kolorektálního karcinomu
 (Iveta Klemešová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0kws/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Theses on a related topic

Hodnocení výsledků chemoradioterapie u karcinomu rekta
 (Barbora Langrová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/af0t6/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Využití metody CRISPR/Cas9 ke snižování exprese miR-135b v buňkách kolorektálního karcinomu
 (Adriána Zbončáková)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/movic/ | Biotechnologie / | Theses on a related topic

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta po operaci kolorektálního karcinomu
 (Martina Šajnová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/ylfka/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)