Theses on the same topic (having an identical keyword):

komercna banka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Komerčná banka ako špecifický podnikateľský subjekt
 (Jana Podobná)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/tm0in/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Komerčná banka ako špecifický podnikateľský subjekt a jej postavenie v ekonomickom systéme
 (Kristína Šimečíková)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mwx16/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Komerčná banka nového tisícročia
 (Katarína Valková)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/m531l/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Banka ako podnikateľský subjekt
 (Mária Šuľáková)

2010, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ek9qy/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Banka ako akciová spoločnosť s prísnejšími pravidlami
 (Alžbeta Kalužníková)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hd6ik/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Komerčná banka ako podnikateľský subjekt
 (Simona Matúšová)

2010, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/a239j/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Odmeňovanie pracovníkov komerčnej banky ako významný predpoklad dosahovania primeranej výkonnosti banky
 (Monika Sabová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/e7tkk/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Produktové portfólio komerčnej banky
 (Tajana Tomková)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/duguu/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Finančná pozícia a stabilita vybranej komerčnej banky
 (Dominika Kramárová)

2016, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/c9i97/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Vybrané cenné papiere emitované vybranou bankou SR
 (Katarína Ďurovičová)

2016, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/wcxfl/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)