Theses on the same topic (having an identical keyword):

kompenzacni pomucky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením a specifika jejich dostupnosti
 (Veronika BRTNÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aedunh// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Vliv použití kompenzační pomůcky Thumbport II na velikost zatížení exponovaných svalů předloktí a ruky u flétnistů
 (Hana HAMANOVÁ)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//i1yqp0// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Výroba sportovně kompenzační pomůcky pro výuku inline bruslení u jedinců s mozkovou obrnou
 (Karolína VESELKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bx0an4// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Technické kompenzační pomůcky pro děti předškolního věku se sluchovým postižením
 (Tereza PIVOŇKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iy1c80// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky v matematice
 (Kristýna DOLEŽALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yhleie// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Technické kompenzační pomůcky jako nástroj usnadnění vzdělávání dětí se sluchovým postižením
 (Markéta SOUČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r87ngi// | Specializace v pedagogice / Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání | Theses on a related topic

Dopad sociální reformy v roce 2012 na příspěvky na kompenzační pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany z pohledu odborníků
 (Marie FIŠAROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//izibxi// | Specializace v pedagogice / Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením a jejich využití při rehabilitaci
 (Irena Marešová)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//bk9pwo// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky pro SP a jejich využití při rehabilitaci
 (Hana Baštová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//3da4ha// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Kompenzační pomůcky jako nástroj k plnohodnotnému životu osob s tělesným postižením
 (Petra Málková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//qe5zb5// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)