Theses on the same topic (having an identical keyword):

kompetence informacni gramotnosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Informační gramotnost a digitální kompetence vysokoškolských studentů na spektru autismu: kvalitativní výzkumná sonda na Masarykově univerzitě
 (Kristýna Světnicová)

2023, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kh08r/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Výuka informační gramotnosti s důrazem na elektronické informační zdroje realizovaná na vybraných fakultách Slezské univerzitě v Opavě
 (Zuzana Muschová)

2023, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ntq76/ | Knihovnictví / Veřejné knihovny komunitního typu | Theses on a related topic

Informační gramotnost studentů 1. ročníku vysokoškolského studia: výzkumná sonda v programu Informační studia a knihovnictví na FF MU
 (Pavla Rimešová)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pu6sm/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Kompetence porodních asistentek při práci s informacemi
 (Sára Hrabalová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qni39/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Mediální gramotnost jako klíčová kompetence v informačním věku
 (Aneta Černovská)

2019, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mc6l26// | Specializace v pedagogice / Resocializační pedagogika | Theses on a related topic

Informační a mediální kompetence na ZŠ
 (Lenka VÁŇOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//a5tb4w// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Informační gramotnost uživatelů sociálních médií
 (Martin Štecher)

2021, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/sxi4x/ | Informační studia a knihovnictví / Informační a knihovnická studia | Theses on a related topic

Vytvoření sady úloh pro rozvoj digitální gramotnosti ve výuce předmětů oblasti Člověk a příroda na 2. stupni ZŠ se zaměřením na mobilní zařízení
 (Alena PAVLÁSKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v89tp4// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Informační gramotnost psychoterapeutů
 (Jan Hrabal)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m2qz0/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Informační gramotnost studentů středních knihovnických škol se zaměřením na tvorbu a sdílení informací
 (Jana Uchočová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnnh8/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)