Theses on the same topic (having an identical keyword):

kompetence projektovych manazeru

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Behaviorální kompetence v praxi projektových manažerů
 (Alžběta AMONOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3v3r3t// | Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení | Theses on a related topic

Behaviorální kompetence v projektovém managementu
 (Jan Jurásek)

2017, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//z1quur// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Behaviorální kompetence v projektovém managementu
 (Klára Babáková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u0iimy// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Model kompetencí projektových manažerů v sektoru vzdělávání
 (Martina POLČÁKOVÁ)

2018, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7klcvy// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Inovace kompetencí projektových manažerů na základě IPMA
 (Gabriela Nováková)

2015, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/fjsx6p/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Rozvoj kompetencí projektových manažerů
 (Tomáš BRANCUZSKÝ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2jokca// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Analýza kompetencí projektového manažera dle standardu IPMA z hlediska jejich praktického využívání.
 (Nikola Vichtová)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bb4try// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Komparace vlivu znalostí a zkušeností projektových manažerů ve veřejném a soukromém sektoru na napnění cílů dotačních projektů.
 (Ondřej Palaš)

2017, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//algfh1// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Analýza úrovně znalostí projektových manažerů řídících projekty zaměřené na rozvoj Olomouckého kraje.
 (Marta Šmídová)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tj4mgb// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Význam behaviorálních kompetencí pro práci projektového manažera
 (Vanda Schönová)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l8wcci// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)