Theses on the same topic (having an identical keyword):

komprese

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Komprese a podobnost GPS trajektorií
 (Michael Le)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mimdt/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Paralelní implementace PGF komprese pro GPU
 (Vít Hampl)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yzods/ | Informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

Komprese a dekomprese souborů v nástroji CloverETL
 (Sebastián Lazoň)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nkxg8/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Komprese a její vliv na kvalitu obrázků v patologickém atlasu
 (Jana Krištanová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lohm4/ | Aplikovaná informatika / Sociální informatika | Theses on a related topic

Nízkoúrovňová optimalizace algoritmů komprese a dekomprese silového pole
 (Tomáš Raček)

2011, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b7hdd/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Komprese silového pole na adaptivní mřížce
 (Filip Matiovský)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hwlgx/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Matematický model rázové komprese a expanze
 (Zdeněk Šmída)

2019, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139196 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Aplikace komprese nad datovým skladem od Teradaty
 (Josef Bednář)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49592 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Metody komprese bioinformatických dat pro přenos na HPC infrastrukturu
 (Vojtěch Moravec)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140576 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Komprese radiální tepny po dekanylaci - literární přehled
 (Lucie Cvejnová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ztt8kg// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)