Theses on the same topic (having an identical keyword):

komunikacni reseni v miste prodeje

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv marketingových komunikací v místě prodeje zboží na rozhodovací proces zákazníka
 (Mojmír Špalek)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6cjh51// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Uplatnění merchandisingu a podpory prodeje
 (Petra KYRIÁNOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//onj50z// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Specifika a účinnost vizuálních prostředků podpory prodeje v hypermarketech
 (Ivo KAŇOVSKÝ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2m5ec5// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Psychologické mechanismy rozhodovacího procesu při nákupu v osobním prodeji.
 (Martin Šůstek)

2014, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nytna3// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic