Theses on the same topic (having an identical keyword):

komunikacni vazby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Komunikační vazby zprostředkovatele mezi mateřskou firmou a jejími odběrateli.
 (Lenka Hrůzová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//sgwyjm// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

Vazby firem regionu na nástroje eGovernmentu
 (Jan Kratochvíl)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//js8fzy// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Návrh hlasité hovorové soupravy s potlačením akustické zpětné vazby
 (Jan Hrnčárek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98833 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Citová vazba a komunikace v partnerských vztazích
 (Anna MARELOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ip16gz// | Psychologie / | Theses on a related topic

Využití systémů CAD v mezipředmětové vazbě Informačních a komunikačních technologií s matematikou
 (Radek VALENTA)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hnlbcj// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a informační výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Rozbor vzájemných vazeb komunikačního mixu v souvislosti s rozpočtem neziskové organizace
 (David Holý)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//j9i7qu// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Analýza potřeb drogově závislých klientů propuštěných z trestu odnětí svobody či vazby v povýstupní péči Drogových služeb ve vězení a následné péče ve vybrané lokalitě
 (Zuzana Dvořáková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ddj9m/ | Mediální a komunikační studia / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Souvislost citové vazby a preferovaných charakteristik při výběru romantického partnera v období mladší dospělosti.
 (Hana Březinová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aiqvd/ | Mediální a komunikační studia / Psychologie | Theses on a related topic

Přátelé "s výhodami" v kontextu citové vazby v dospělosti
 (Martina Kühpastová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ol7tt/ | Mediální a komunikační studia / Psychologie | Theses on a related topic

Vliv zpětné vazby a hodnocení na výkon zaměstnance v organizaci státní správy
 (Lucie Kůsová)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//cz8k2i// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)