Theses on the same topic (having an identical keyword):

kontrola verejneho obstaravania

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kontrola verejného obstarávania na vnútornom trhu EÚ
 (Kristína Valentová)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/jqh88/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Kontrolá činnosť úradu pre verejné obstarávanie vo verejnej správe SR
 (Lucia Siklenková)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/og26j/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Hlavné problémy verejného obstarávania v SR a možnosti zvyšovania jeho efektívnosti
 (Marta Riegelová)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/xbnxk/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic