Theses on the same topic (having an identical keyword):

kontrola vo verejnej sprave

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Audit ako kontrola vo verejnej správe
 (Monika Hojdiková)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/cnhni/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Kontrola vo verejnej správe
 (Michaela Hrdinová)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/o4hpl/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Kontrolá činnosť úradu pre verejné obstarávanie vo verejnej správe SR
 (Lucia Siklenková)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/og26j/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Prokurátor ako subjekt kontroly vo verejnej správe
 (Vojtech Rajčák)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ehsjw/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Kontrolná činnosť Najvyššieho kontrolného úradu vo verejnej správe SR
 (Peter Kuňák)

2011, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/heo21/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Spôsoby vybavenia sťažnosti vo verejnej správe
 (Nikolaj Havrila)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/p9acq/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Preskúmavanie zákonnosti postupu i rozhodnutí orgánov verejnej správy
 (Martina KRÍŽOVSKÁ)

2017, Disertační práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bxr7ou// | Teoretické právní vědy / Správní právo | Theses on a related topic

Uplatňovanie finančnej kontroly vo vybranom orgáne štátnej správy / samosprávy / v SR
 (Michal Bukovský)

2009, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/avzkc/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Finanční kontrola ve veřejné správě
 (Lenka FILINOVÁ)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g6gwpp// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Projekt zavedení vnitřního kontrolního systému Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
 (Monika VATRTOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1nmz54// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj specializace Finanční kontrola | Theses on a related topic