Theses on the same topic (having an identical keyword):

korelace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Korelace lehké dynamické penetrace na vybraných lokalitách
 (Patrik Bognár)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/or6hh/ | Geologie / | Theses on a related topic

Korelace vybraných ukazatelů a zadluženosti u malých, středních a velkých podniků
 (Jan Kozák)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/wptv8/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Korelace klinických proměnných se složením střevního mikrobiomu u pacientů s kolorektálním karcinomem
 (Jakub Jamárik)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e0ows/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Korelace orálního mikrobiomu matky a dítěte a jeho vliv na osidlování střeva novorozence
 (Adam Novotný)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/absn6/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Korelace metod měření parametrů přední plochy rohovky
 (Dana Albrechtová)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qwzzu/ | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Korelace imunitních markerů nádoru se složením střevního mikrobiomu u kolorektálního karcinomu
 (Tereza Dianová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bqq74/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Korelace mezi vývojem hlavních indexů na burzách v EU, USA a Východní Číně
 (Přemysl Papp)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mkyse/ | Hospodářská politika a správa / Bankovnictví | Theses on a related topic

Korelace mezi vývojem hlavních indexů na burzách v EU, v USA a v Číně
 (Michal Pešek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/u9grh/ | Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby | Theses on a related topic

Kopuly a korelace
 (Júlia Pisárová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zt948/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Epidermolysis bullosa congenita - korelace genotypu a fenotypu u pacientů EB Centra ČR
 (Jana Kýrová)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t3ofd/ | Dermatovenerologie (čtyřleté) / Dermatovenerologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)