Theses on the same topic (having an identical keyword):

korenovy kloub

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sledování respiračních parametrů při centraci kořenových kloubů
 (Miroslav SVATEK)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1dqv3h// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Možnosti nefarmakologické léčby u klientů s funkčními poruchami pohybového systému - hypermobilita u kořenových kloubů
 (Vendula BUREŠOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8o9b7b// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Syndrom karpálního tunelu - Možnosti terapie pomocí ovlivnění neurofyziologie řízení pohybu z kořenového kloubu
 (Daniel ŠUBERT)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0h2837// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic