Theses on the same topic (having an identical keyword):

korenovy system

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Kořenový systém a produkce biomasy u vybraných meziplodin
 (Martin Hajzler)

2019, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3t8o0n// | Fytotechnika / Speciální produkce rostlinná | Theses on a related topic

Reakce kořenového systému rostlin na stres suchem
 (Markéta Cerhová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zmmvz/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Velikost kořenového systému pšenice seté ve vazbě na výnos biomasy
 (Ondřej Němec)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c2vvzk// | Agrobiologie / Fytotechnika | Theses on a related topic

Vliv solného stresu na fenotyp a kořenový proteom ječmene setého (Hordeum vulgare) cv. Golden Promise
 (Dominika CZERNÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//82o9x5// | Biochemie / | Theses on a related topic

Vliv asymetrie kořenového systému na odolnost vůči vyvrácení
 (Vladimír Pekárek)

2016, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sj04y7// | Lesnictví / Arboristika | Theses on a related topic

Hodnocení velikosti kořenového systému a výnosu u vybraných odrůd řepky ozimé
 (Petr Černý)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bujnp7// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Studium vlivu metabolismu cytokininů na architekturu kořenového systému
 (Pavlína PEŇÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1ifz39// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Srovnání kořenového systému hybridů trav xFestulolium s rodičovskými druhy
 (Dominik Lukášek)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fnfnmd// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)