Theses on the same topic (having an identical keyword):

krajinny kryt

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí
 (Tomáš PĚNKA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//fhh8n1// | Biologie / Biologie ekosystémů - specializace Ekologie | Theses on a related topic

Vliv změn krajinného krytu v NP Podyjí na výskyt světlomilných organismů
 (Jan KADLEC)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5kq4vz// | Zoologie / Zoologie - specializace Entomologie | Theses on a related topic

Vývoj krajinného krytu v národní přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step a dalších rezervacích Středního Pojihlaví
 (Zuzana KARKOSZKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1hhdlm// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Analýza změny krajinného krytu vlivem pastevectví ovcí v okolí kopců Raná a Oblík
 (Markéta MIKOVCOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//qp59dt// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Vývoj krajinného krytu ve vybraných rezervacích jižní Moravy
 (Matěj KALOČ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7domts// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Theses on a related topic

Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok
 (Jan MIKLÍN)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//p7aef2// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Analýza vývoje vegetačního krytu a využití země v povodích toků Novohradských hor (povodí Malše po soutok s Tichou, Tiché, Pohorského potoka po soutok Černou)
 (Petr JIRÁSEK)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d984v8// | Učitelství pro základní školy / Z-TV/ZŠ | Theses on a related topic

Bývalý vojenský újezd Milovice-Mladá: změny krajinné a vegetační mozaiky regionálního hotspotu biodiverzity
 (Daria ASHMARINA)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dn37zx// | Biologie / Biologie ekosystémů - specializace Ekologie | Theses on a related topic

Vývoj a predikce krajinných změn třeboňských pískoven
 (Kateřina PĚCHOTOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iymmto// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Vliv vybraných faktorů na vývoj vegetačního krytu vrchů Vraníku a Kamýku u Libčevse (České středohoří)
 (Michal FOREJT)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//epobr8// | Geografie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)