Theses on the same topic (having an identical keyword):

kreativni prumysl

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Kulturní a kreativní průmysly Kulturní a kreativní centra v České republice Industra Brno
 (Petr Novák)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ij2f0/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Knihovna a kreativní průmysl
 (Ludmila Proroková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q4qtn/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysl v České republice
 (Marie Adamcová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uicra/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Kreativní klastry v Rusku. Moskva a Petrohrad Kreativní klastry vzniklé z iniciativ komunity a ze soukromého kapitálu od roku 2003 do 2016. Struktury, funkce a dynamika
 (Anna TRETYAKOVA)

2017, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2f7vm3// | Výtvarná umění / Kurátorská studia | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysly a regenerace lokalit brownfields
 (Petra Kneslová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppupq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Dopad Brexitu na kreativní průmysly Spojeného království
 (Markéta Chalupová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oaxnr/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Filmový průmysl v kontextu kreativní ekonomiky
 (Alena Stibralová)

2013, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/12818 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysly 25 let poté (Série publicistických rozhovorů pro web Hospodářských novin)
 (Josef Kokta)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2ic6/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Kreativní inkubátory
 (Michaela Šebestová)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/y48v2/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní centra v Evropě
 (Štěpánka Rádková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1i4g/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)