Theses on the same topic (having an identical keyword):

kriticke faktory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Vliv metod vývoje SW na kritické faktory úspěšnosti projektu
 (Martin Balucha)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svaee/ | Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

Marketingový plán při znovu uvedení produktu na trh a jeho kritické faktory úspěchu
 (Pavla Antošová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/p8rdd/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Kritické faktory úspešnosti podniku
 (Martin Suchý)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/j0sml/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Start-up: kritické faktory business modelu
 (Josef Pinďák)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72385 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Kritické faktory úspěchu českých minipivovarů
 (Veronika Fantová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72308 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Strategický management - kritické faktory úspěchu implementace změny
 (Dita Bártová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/c44w1/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Podnikové sociální sítě - kritické faktory úspěchu
 (Dominik Šlahař)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45340 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Faktory ovplyvňujúce vstup podnikateľského subjektu na zahraničné trhy
 (Kristína Černayová)

2019, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5c76iy// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Kritické faktory efektivní podpory MSP ze zdrojů EU v kulturním a kreativním sektoru
 (Pavla Mlejnková)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//eocgli// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Vývoj dopravní politiky a kritické faktory ovlivňující naplnění vytyčených cílů
 (Michal Hanzal)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hfie2i// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)