Theses on the same topic (having an identical keyword):

krizova udalost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Stěhování seniorů do domova pro seniory jako krizová životní událost
 (Jaroslava HORVÁTHOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9ia7qi// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Policie ČR a akutní krizová intervence poskytovaná obětem trestných činů a mimořádných událostí
 (Pavla Císařová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylusb/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

PR a krizová komunikace při mimořádných událostech v provozu DP
 (Petr Vítů)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vyi32/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Mimořádná událost v praxi zdravotnického záchranáře
 (Jakub ŠEBEST)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//tvkv88// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Krizová komunikace společnosti Baron Computer
 (Pavla Krejsová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//85mf1f// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Připravenost Zdravotnické záchranné služby hlavního města Praha na vícečetnou mimořádnou událost s hromadným postižením osob
 (Lucie Součková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/x3l5g/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Krizová komunikace při mimořádné události
 (Jitka Trnečková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//q5c2lq// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Krizová legislativa České republiky jako vzdělávací subjekt při přípravě na mimořádné události a krizové situace
 (Tereza Glázrová)

2019, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//jp2bwb// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Krizová komunikace mezi složkami Integrovaného záchranného systému na území Jihočeského kraje
 (Darja Brabencová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/u0sy6/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Theses on a related topic

Krizová komunikace v IZS ČR nebo při mimořádných událostech
 (Jakub Kopčil)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l8dqgh// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)