Theses on the same topic (having an identical keyword):

krizove overovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Metody křížového ověřování pro jádrové odhady hustoty
 (Michal Theuer)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bqotk/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Metody křížového ověřování pro jádrové odhady hustoty a její derivace
 (Michaela Nemešová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpq1g/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Krizové aspekty dluhu Itálie
 (David Černohorský)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45379 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská integrace | Theses on a related topic

Overovanie krízové pripravenosti s využitím simulácie
 (Alexandra Kardošová)

2021, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143733 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Krizové řízení a plánování v oblasti zdravotnictví
 (Miroslav MLEJNEK)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w3eotk// | Biofyzika / Aplikovaná radiobiologie a toxikologie | Theses on a related topic

Zhodnocení stávajícího modelu krizového řízení finanční instituce
 (Monika Dolejšová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/yfiwz/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Využití zátěžových testů při ověřování bezpečnostní připravenosti
 (Denisa Němcová)

2019, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135987 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Logistická podpora Policie ČR při řešení krizové situace
 (Michal PILAŘ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ysqkqr// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Aplikace pro ověřování pojistných smluv
 (Milan Jílek)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB286 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Význam ověřování ozařovací polohy při IMRT prostaty
 (Marcela KŘÍŽOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a0jv51// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)