Theses on the same topic (having an identical keyword):

krizovy scenar

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Energetická bezpečnost dodávek zemního plynu do ČR s důrazem na krizový vývoj
 (Pavel Bližňák)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cjs4v/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Krizový management podniku
 (Petra Vašíčková)

2017, Diplomová práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//5b11r9// | Ekonomika a management / Globální podnikání a marketing | Theses on a related topic

Havarijní plánování a krizový management pro případ mimořádné události ve finanční instituci
 (Barbora Pavlíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8457 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Krizový management
 (Jana Benešová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7951 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Využití a tvorba krizových scénářů v organizacích
 (Aleš Thiel)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140230 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Tvorba krizových scénářů v podnikatelském subjektu
 (Kateřina Sochorová)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117719 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Scénář cvičení „Lesní požár“
 (Eliška Venigerová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135958 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Modelování krizových scénářů v prostředí WebSphere Business Modeler
 (Michal Bednář)

2010, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixoa0/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Analýza tvorby krizových scénářů
 (Václav Horák)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//628h19// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Projekt vytvoření krizového scénáře společnosti XYZ
 (Tomáš Švub)

2014, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xzjt9w// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)