Theses on the same topic (having an identical keyword):

kryptologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Šifrování a kryptologie ve výuce informatiky
 (Martina Žabčíková)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lb01gu// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

Kryptologie ve výuce matematiky na středních školách
 (Filip CHABR)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//twt5lt// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Základy kryptologie jako téma výuky informatiky na 2. stupni ZŠ
 (Sabina Hájková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4943 | Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství pro střední školy - informatika | Theses on a related topic

Nové přístupy v oblasti kryptologie: využití biologického materiálu
 (Kamila Jeřábková)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26318 | Aplikovaná informatika / Znalostní technologie | Theses on a related topic

Aplikovaná moderní kryptologie v informačních technologiích
 (Silvia Panenková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jb0sdr// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Kvantová kryptologie\nl{}
 (Libor STRNKA)

2010, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7i5toe// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Moderní kryptologie\nl{}
 (Gabriela BÍLKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ecoit3// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Elektronická podpora výuky předmětu Kryptologie - šifry v prostředí webMathematica
 (Ondřej DLESK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ctgfv2// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Klasická kryptologie
 (Dagmar ZÁBOJNÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ocrdun// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Informační bezpečnost a kryptologie
 (Lukáš Marian)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//46rlfu// | Informační technologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)