Theses on the same topic (having an identical keyword):

krystalizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Krystalizace a strukturní charakterizace stabilních variant halogenalkandehalogenasy DhaA
 (Klára Marková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gcq3f/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Krystalizace polymerních směsí obsahujících polyamid (PA6)
 (Jana Hynčicová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4ii6r0// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Izotermní krystalizace nukleovaného větveného polypropylenu
 (Vendula Machů)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6607jk// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Vliv způsobu krystalizace heterocyklických látek na fyzikálně chemické vlastnosti pevné fáze
 (Adéla BÁRTOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k4ecyz// | Chemie / Materiálová chemie | Theses on a related topic

Krystalizace polymerních směsí obsahujících polybutylentereftalát (PBT)
 (Dominika Hanušová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hhfdlw// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Studium krystalizace v systému Ge-Sb-Se pomocí termomechanické analýzy
 (Kateřina Bartošová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f53zbj// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Studie krystalizace v tenké vrstvě (GeS\dindex{2})\dindex{0,1}(Sb\dindex{2}S\dindex{3})\dindex{0,9} pomocí optické mikroskopie
 (Michaela Horová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8232x9// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Sledování krystalizace slévárenských slitin
 (Petr Drbohlav)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//d6er0g// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Optimalizace krystalizace aktivních farmaceutických substancí
 (Denis Lampa)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119417 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Theses on a related topic

In-situ vysokoteplotní mössbauerovská studie krystalizace amorfního Fe2O3
 (Viktorie VÍCHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0he5dp// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)