Theses on the same topic (having an identical keyword):

krystalografie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Studium struktury proteinů pomocí rentgenové krystalografie
 (Martin Kollár)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfx29/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Proteinová krystalografie a studium interakce protein/ligand za pomoci NMR technik
 (David Buchta)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1cyy/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Studium struktur rostlinných proteinů zapojených do signálních nebo reakčních drah rostlinných hormonů cytokininů metodami proteinové krystalografie a výpočetní chemie
 (Tomáš Klumpler)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c780h/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Studium interakcí na zinku závislých nukleas s inhibitory pomocí rentgenové krystalografie a biofyzikálních metod
 (Kristýna Adámková)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//pwclzm// | Biochemie a biotechnologie / | Theses on a related topic

Nové trendy v metodách strukturní analýzy enzymů
 (Sabina Fronková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ibqu8/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Klonování a exprese strukturních genů polyvalentního stafylokokového bakteriofága
 (Monika Beinhauerová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wi08k/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Strukturní studie 3C proteázy a 3D replikázy včelího viru deformovaných křídel
 (Dorota Rousová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/crw1t/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Structural studies of Deformed Wing Virus (DWV), a representative iflavirus infecting honeybees
 (Karel Škubník)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uyz9q/ | Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika | Theses on a related topic

Strukturní studie vybraných virových proteinů
 (Roman Baška)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/huu3w/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Crystallization, structural and modeling studies of photosynthetic membrane protein and water soluble haloalkane dehalogenase
 (Tatyana PRUDNIKOVA)

2011, Disertační práce, Ústav fyzikální biologie / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x3qm4i// | Biofyzika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)