Theses on the same topic (having an identical keyword):

kulturni prumysl

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Kulturní a kreativní průmysly Kulturní a kreativní centra v České republice Industra Brno
 (Petr Novák)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ij2f0/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Z Petersonovy perspektivy: od kulturní produkce ke kulturní spotřebě
 (Štěpánka Weikertová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dfjzp/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Flexibilní práce v organizaci zaměřující se na kulturní průmysl
 (Vojtěch OLIVERIUS)

2016, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gb18fz// | Sociologie / | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysl v České republice
 (Marie Adamcová)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uicra/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysly a regenerace lokalit brownfields
 (Petra Kneslová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppupq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Průmyslové dědictví a kulturní a kreativní průmysly na Moravě
 (Kristýna ZUCHNICKÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//35ivcc// | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památky | Theses on a related topic

Knihovna a kreativní průmysl
 (Ludmila Proroková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q4qtn/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysly 25 let poté (Série publicistických rozhovorů pro web Hospodářských novin)
 (Josef Kokta)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2ic6/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní centra v Evropě
 (Štěpánka Rádková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1i4g/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Kulturní centrum jako podpora rozvoje a udržitelnosti kreativního potenciálu ve Zlíně
 (Anežka Kořínková)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//50ouw4// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)