Theses on the same topic (having an identical keyword):

kulturni turismus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Nové trendy v kulturním turismu se zaměřením na kulinářský turismus v Praze
 (Markéta Musilová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70527 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Kulturní turismus v lokální destinaci Táborsko
 (Lenka Formánková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73892 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Kulturní turismus v lokální destinaci Mělnicko
 (Kateřina Poláchová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73475 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Kulturní turismus na zámcích na řece Orlici a jejich marketingový mix
 (Alžběta Kudelková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77348 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Návrh systému státní politiky turismu České republiky se zaměřením na kulturní turismus
 (Šárka Tittelbachová)

2012, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39190 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Temný turismus ve vybraných evropských zemích
 (Zuzana Bártová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71802 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Kulturní turismus v severní Itálii a průzkum jeho atraktivity mezi studenty vysokých škol
 (Kristýna Valendová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//7gpf3v// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Role průmyslových a technických památek pro kulturní turismus
 (Petra Zemanová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/62380 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Filmový turismus
 (Barbora Talknerová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53786 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Kulturní turismus v Makedonii - Skopje a Ochrid
 (Marija Deskovska)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//6a0bb8// | Hospodářská politika a správa / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)