Theses on the same topic (having an identical keyword):

laboratorne ulohy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Laboratórne úlohy pre IoT platformu Arduino
 (Lucia Jakubíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mpeus/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Monitorování životních aktivit v Smart Home Care
 (Alexander Dračka)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110813 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Polymérové a hybridné bankovky a ich ochranné prvky
 (Jaroslav Potúček)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fe0inr// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Verejná dátová sieť pre IoT aplikácie SigFox
 (Michaela Korenková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z3ytb/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic