Theses on the same topic (having an identical keyword):

laboratorni metody

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Identifikace antierytrocytárních protilátek u těhotných žen - porovnání metody titrace protilátek pomocí sloupcové gelové aglutinace a zkumavkové metody
 (Markéta TICHÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//519sbi// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vývoj a optimalizace metody kapilární elektroforéza-frontální analýza (CE-FA) s využitím automatizovaného míchání vzorku.
 (Lenka Michalcová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v62mv/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Vývoj/validace HPLC analytické metody pro stanovení mirtazapinu v biologické matrici
 (Monika Holubová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v8622/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM)
 (Klára Rozehnalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3yan/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Vývoj HPLC metody pro stanovení methylovaných derivátů argininu v plasmě
 (Sabina Sedlářová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/by3vn/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Vývoj a validace metody pro stanovení lansoprazolu a jeho metabolitů v biologických vzorcích.
 (Sabína Sedlačková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tyija/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Theses on a related topic

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu
 (Martina SLÁMOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5g97c6// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Porovnání terénní a laboratorní metody pro měření pH a ORP zemin
 (Jiří Pol)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tpgg2h// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Laboratorní metody používané v diagnostice Bechtěrevovy choroby
 (Veronika FAROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o9x1ab// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Pracovní sešit pro Vybrané laboratorní metody
 (Tereza KAMIŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g1oow6// | Biologie / Učitelství biologie pro SŠ - Učitelství chemie pro SŠ | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)