Theses on the same topic (having an identical keyword):

legislativa

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Interrupce – legislativa, společnost a vize
 (Radek Wojtyna)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/lh9wx/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Theses on a related topic

Vybraná legislativa v oboru Zdravotnický záchranář
 (Ivana MAREŠOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hjo8ij// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Negativní jevy na ZŠ a současná legislativa
 (Roman HOMMER)

2016, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dw4zpp// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Legislativa v oblasti podporovaných zdrojů
 (Veronika Kučerová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52923 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Legislativa ochrany zvířat ve vztahu k výuce přírodopisu na 2.stupni ZŠ
 (Alexandra ŽAJDLÍKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hzashi// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Legislativa průzkumu, dokumentace a zpřístupňování starých důlních děl
 (Jan Otava)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129865 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Legislativa ochrany zvířat ve vztahu k výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ
 (Alexandra ŽAJDLÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gjfbbq// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Pohledávky po splatnosti - účetní a daňová legislativa
 (Iveta Lichková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51458 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Korupce a legislativa
 (Natálie Kadlecová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//2yx3pt// | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Legislativa, zdroje financování a analýza hospodaření organizací v oblasti sociálních služeb
 (Jana Pazderková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110728 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)