Theses on the same topic (having an identical keyword):

legislativni proces

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Legislativní proces v České republice
 (Michaela Kovářová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ibch9/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Legislativní proces v České republice
 (Kateřina Sokolová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//s6b89h// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Theses on a related topic

Legislativní proces v Evropské unii. Analýza zapojených aktérů ve vybraných veřejných politikách
 (Lucie RYCHTAŘÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b141bl// | Politologie / | Theses on a related topic

Legislativní proces schvalování stavební zakázky
 (Marie Amblerová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//4mcbhp// | Logistika / Logistika služeb (LOG) | Theses on a related topic

Legislativní proces v České republice od vstupu do Evropské unie do roku 2014
 (Sabina BRABCOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dgtqia// | Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové) | Theses on a related topic

Evropský legislativní proces: případová studie přijímání tabákové směrnice
 (Tereza Kubíčková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//trxvgm// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Legislativní proces v EU během a po Brexitu.
 (Lucie JAKUBCOVÁ)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//51v76e// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Theses on a related topic

Legislativní proces Evropské unie a jeho vliv na Českou republiku
 (Daniela Kávová)

2016, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//dzrq7q// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Dopady legislativních změn na proces a metodiku ocenění nemovitých věcí
 (Alexandr Mikuláš)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/vj1zk/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Legislativní proces v ČR a jeho problémy
 (Luboš Moucha)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/zvc0p/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)