Theses on the same topic (having an identical keyword):

lepek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití PCR metod při stanovení alergií na lepek.
 (Nikola Königová)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cfqxwr// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Potravinové alergie a intolerance na lepek a laktosu
 (Ivana ZATLOUKALOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a4jrwy// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic

Intolerance lepku a její dopad na lidský organismus
 (Simona Sedláková)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//b9b8ej// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Potraviny pro zvláštní výživu-potraviny pro osoby s nesnášenlivostí lepku
 (Petra Klusová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wn2zjp// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Systém výživy kojenců s důrazem na zařazování lepku do stravy
 (Aneta HOFFMANNOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p2hd9x// | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Theses on a related topic

Nutriční hodnota alternativy celodenních diet s variabilně striktním omezením lepku a její dietologické hodnocení
 (Tereza Pešatová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//fg8e5x// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Studium vztahu mikrostruktury pšeničného lepku a kvantitativního zastoupení lepkových proteinů
 (Marek Dvořák)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//712r2n// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Celiakie a jiné nesnášenlivosti lepku
 (Michaela KUBOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bwjiwo// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Stanovení lepku v moukách.
 (Květa KOŠINOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jo33d3// | Chemie a technologie potravin / | Theses on a related topic