Theses on the same topic (having an identical keyword):

liberalisation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Liberalizácia nákladnej železničnej dopravy v Európskej Únií
 (Branislav Hreško)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylw99/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Liberalizácia železničnej dopravy v Pobaltí
 (Róbert Ševčík)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f0j00/ | Hospodářská politika / | Theses on a related topic

Komparace liberalizace osobní železniční dopravy v České republice a Polsku
 (Petr Dvořáček)

2021, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8frp/ | Hospodářská politika / | Theses on a related topic

Liberalizácia medzinárodného obchodu v Číne a jej vplyv na nezamestnanosť
 (Michal Tomčo)

2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/admhv/ | Hospodářská politika a mezinárodní vztahy / | Theses on a related topic

Liberalizace regionální osobní železniční dopravy v zemích V4
 (Filip Šebesta)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/swpcy/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Francouzská (anti)liberalizace železniční dopravy
 (Sabina Flahou Navrátilová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rx9f5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Liberalizace nákladní železniční dopravy na Slovensku
 (Juraj Hrib)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egqmx/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Vliv liberalizace na nákladní železniční dopravu na Slovensku
 (Dušan Tuček)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u3xiv/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Mezinárodní trh s elektrickou energií a jeho liberalizace
 (Annamária Papugová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81821 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Liberalizace mezinárodního obchodu službami na základě GATS
 (Petr Čáp)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5kmi/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)