Theses on the same topic (having an identical keyword):

lifestylove magaziny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Role PR v lifestylových magazínech: případová studie utváření mediálních rutin při výběru zdrojů
 (Eliška Mezuláníková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f74ui/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Co ženy chtějí? Mediální reprezentace maskulinit v ženském lifestylovém magazínu Elle.
 (Linda Víznerová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12815 | Sociologie / Sociologie obecná a empirická | Theses on a related topic

Komparace lifestylových magazínů pro ženy a pro muže. Obraz a odraz alternativních identit
 (Kristýna Hojdová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qf6os/ | Mezinárodní teritoriální studia / Sociologie | Theses on a related topic

"Zelený konzumerismus" v ženských lifestylových magazínech
 (Tereza Přívarová)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/po35u/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic