Theses on the same topic (having an identical keyword):

linearni motory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Lineární motory
 (Lucie HORNÍKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gwvboy// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Lineární motory
 (Markéta KYDLÍČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2jxus5// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Lineární motor pro pohon osy x
 (Lukáš Vondra)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87952 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Laboratorní stanoviště s lineárním synchronním motorem s permanentními magnety
 (Michal Jelínek)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115836 | Elektrotechnika / Elektronika | Theses on a related topic

Řízení pohonu s lineárním motorem
 (Jakub NOVOTNÝ)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mkj961// | Elektrotechnika a informatika / Průmyslová elektronika a elektromechanika | Theses on a related topic

Pohybové zařízení Mössbauerova spektrometru na bázi lineárního magnetického motoru
 (Petr BOŘIL)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//w25u7h// | Fyzika / Přístrojová fyzika | Theses on a related topic

Funkce a řízení krokových motorů
 (Lukáš PETÝREK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0fjtu8// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Optimalizace řízení sestavy lineárního motoru s PID regulátorem pohybu u Mössbauerova spektrometru
 (Pavel KOHOUT)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5c4faa// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Automatické řízení vidlicového motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátory
 (Tomáš BAUER)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fs6qll// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

Návrh vidlicového motoru s lineárními elektromagnetickými aktuátory
 (Martin LUFINKA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y53nud// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)