Theses on the same topic (having an identical keyword):

listina zakladnich prav a svobod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Právo proti nekalé soutěži a Listina základních práv a svobod
 (Aneta Dědková)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x9dro/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rozhodování Ústavního soudu podle čl. 15 a 16 Listiny základních práv a svobod
 (Pavel Staněk)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cqqr1/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sociální práva v mezinárodních dokumentech a v Listině základních práv a svobod
 (Radek Viliš)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6y5k/ | Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení | Theses on a related topic

Význam čl. 3, čl.24 a čl. 25 Listiny základních práv a svobod ve světle Směrnice Rady 2000/43/ES a Směrnice Rady 2000/78/ES
 (Kateřina LISKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p5txri// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Rozpor zákona č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, s Listinou základních práv a svobod a Evropskou Úmluvou
 (Zuzana BURDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//54p5ea// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ústavní přezkum zásahů do práv podle čl. 41 Listiny základních práv a svobod
 (Zdenka Střasáková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dsony/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo na soudní a jinou právní ochranu. Filozoficko-právní analýza hlavy 5 Listiny základních práv a svobod.
 (Zdeněk Valc)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ig7yq/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zásahy do základních práv a svobod v trestním řízení
 (Andrea Svobodová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/relxq/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Soudní ochrana základních lidských práv a svobod
 (Miroslav Kordík)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/yca5v/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)