Theses on the same topic (having an identical keyword):

literarni vychova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Estetická výchova v hodinách literární výchovy z pohledu interdisciplinárních vztahů
 (Martina Hašková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0xoi/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Od umění k výchově: literární a filmová výchova na ZŠ a SŠ
 (Hana PETRÁŠOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//suzcpc// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Od umění k výchově: literární a filmová výchova na ZŠ a SŠ
 (Hana PETRÁŠOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nrvfm6// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Literární žánr antiutopie jako podnět pro literární výchovu
 (Ellen FOJTÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xm1g2j// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ SV pro SŠ navazující | Theses on a related topic

Filmová/audiovizuální výchova na pomezí výchovy literární a estetické: Možný rozvoj divácké gramotnosti kombinací britského modelu a naratologických hledisek.
 (Kristýna Kosová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pgn5i/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Literární výchova v předškolním vzdělávání
 (Petra Patřičná)

2018, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//6ul1rj// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Literární výchova v mateřské škole
 (Lucie SKIBOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x0ae7u// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Nefunkční rodina: literární tvorba J. Wilsonové v literární výchově na ZŠ
 (Jana KŘEPELOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//pey6tc// | Učitelství pro základní školy / český jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Využití literární tvorby I. Březinové v literární výchově na 2. stupni základní školy
 (Veronika GŘESOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//s4uvmz// | Učitelství pro základní školy / výchova ke zdraví - český jazyk, Společný základ pro učitelství pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Černošské spirituály a gospely v českém prostředí a jejich didaktické využití v literární výchově
 (Kristýna Bártová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mkpre/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)