Theses on the same topic (having an identical keyword):

lms moodle

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Tvorba výukových materiálů v LMS Moodle
 (Ondřej Melichar)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qjs4e/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

E-Learningový kurz pro předmět ICT na střední odborné škole v prostředí LMS Moodle
 (Jan Petr)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klrlm/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Využitie vybraných interaktívnych statických a dynamických prvkov e-learningu vo výuke predmetu ICT v LMS MOODLE.
 (Petr Zatloukal)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vtnv7o// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

Podpora výuky matematiky v LMS Moodle s využitím Maple T.A.
 (Milan Valúšek)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pd9kh/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Audiovizuální prostředky pro podporu výuky v LMS Moodle
 (Tomáš DOLEŽEL)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//r78tlg// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

E-Learning a tvorba kurzu v LMS Moodle
 (Oldřich Černý)

2020, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//959zbi// | Studium v oblasti pedagogických věd / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

LMS Moodle - podpora studentů se zrakovým postižením
 (Eva SCHÄFFEROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lbm0vu// | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vývoj nových modulů pro LMS Moodle
 (Martin DRLÍK)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//43uoja// | Učitelství pro základní školy / Fn-In | Theses on a related topic

Využití LMS Moodle pro tvorbu modulu eLearningu na střední škole
 (Rostislav Valový)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91925 | Systémové inženýrství a informatika / | Theses on a related topic

Generátor textů z LMS Moodle
 (Michal Paukert)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//9f2kyi// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)