Theses on the same topic (having an identical keyword):

local government

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Upscaling in order to capacitate local government in the Czech Republic?
 (Lenka Matějová)

2018, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nhj91/ | Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie | Theses on a related topic

Comparison of Government Bonds in China and in the USA
 (Yujie Liang)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139818 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Lokální e-Government strategie
 (Radek Tomšej)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28305 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

The role of government in urban poverty alleviation in India
 (Lenka Sobotová)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//zs2crw// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic