Theses on the same topic (having an identical keyword):

local people`s committee

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Místní národní výbor Pržno 1946–1975 (1998) – Inventář k fondu a stručný pohled do historie obce s podrobnějším zaměřením na vývoj MNV
 (Zuzana Mikulová)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/edtu3/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Místní národní výbor v Mikulčicích 1945 - 1989 - Inventář k archivnímu fondu NAD 259
 (Barbora Mráková)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3p16/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic