Theses on the same topic (having an identical keyword):

lokalizacni teorie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Lokalizační faktory ovlivňující rozhodování průmyslového investora
 (Petra Surovcová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ht4o3/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Měkké lokalizační faktory v Lublani
 (Vladimíra BAXOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f53x74// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Lokalizační rozhodování ve společnosti Telefónica O2 při provozu call center
 (Lídia Monika KOPŤÁKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8p9p38// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Regionální rozvoj v kontextu teorie Edgara M. Hoovera
 (Zdena Zemanová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/esr9i/ | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia | Theses on a related topic

Lokalizační faktory aktivit realizovaných v rámci podnikatelských zón ve Zlínském kraji
 (Olga MARŠÁLKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//aylc09// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Měkké lokalizační faktory na Mostecku
 (Barbora MAJERČINOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2039 | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Lokalizační rozhodování ve firmě ALFAVINPRO s.r.o.
 (Radomíra KRAVČENKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h19dey// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Měkké lokalizační faktory města Liberec
 (Jana ERBOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zjvsr7// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Lokalizace podnikatelských aktivit
 (Milan Damborský)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28197 | Hospodářská politika a správa / Regionalistika - veřejná správa | Theses on a related topic

Analýza lokalizačních faktorů firem v Kraji Vysočina
 (Ondřej Nechvátal)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31944 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic