Theses on the same topic (having an identical keyword):

luminofory

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí
 (Zdenka Dudová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pec9r/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Laserem excitované luminofory
 (Vojtěch Miller)

2020, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//g0pffl// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

D-A a D-A-D´ luminofory s oxazaborinovým akceptorem
 (Diana Briestenská)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4hzvnf// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Aparatura pro měření barevných CIE souřadnic luminoforů pro LED
 (Štěpán Novotný)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10755 | Fyzika / Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika | Theses on a related topic

Měření statických a dynamických charakteristik luminoforů
 (Josef Svatuška)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87075 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Vliv stárnutí na parametry luminoforů
 (Jan Wasserbauer)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104234 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Měření parametrů odrazivosti luminoforů
 (Štefan Čambora)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98732 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Design a syntéza nových nanokompozitních luminoforů na bázi boranů a jejich deriváty
 (Jakub BRABOREC)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//51bu3o// | Nanotechnologie / Aplikované nanotechnologie | Theses on a related topic

Recyklace luminoforů
 (Michal Dvořáček)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75805 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Theses on a related topic

Syntéza a vlastnosti organických luminoforů na bázi triazinylových derivátů 3-aminoperylenu
 (Šárka Hyková)

2008, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d1hj18// | Chemie a technická chemie / Technologie organických specialit | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)