Theses on the same topic (having an identical keyword):

machine learning

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Emotion Recognition by the Facial Expressions using Machine Learning
 (Erik Moravčík)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144074 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Generic web-service client for cloud-based machine learning platforms
 (Mehmet Ali Rende)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81186 | Aplikovaná informatika / Information Systems Management | Theses on a related topic

Are judges good at estimating the future? An application of machine learning on custody decision
 (Jakub Panýr)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75541 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Application of a machine-learning pipeline to a multiclass classification problem
 (Miroslav Barus)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81115 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Application of machine learning algorithms for forest monitoring by satellite SAR data
 (Sweety Wadhwa)

2019, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138771 | Výpočetní vědy / | Theses on a related topic

Machine learning a moderní Javascript
 (Pavel Nepomucký)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68725 | Aplikovaná informatika / Znalostní a webové technologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)