Theses on the same topic (having an identical keyword):

magneticka rezonance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Celotělová magnetická rezonance a její klinické využití
 (Jana Sedláková)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nm2aa/ | Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté) / Radiologie | Theses on a related topic

Časový průběh péče o pacienta o pacienta na úseku magnetické rezonance
 (Tomáš Stehlík)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hg9xu/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Studium cisplatinového derivátu pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR), Ramanovou spektroskopii a teoretickými přístupy
 (Magdaléna Krejčíková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5bne/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Časový průběh péče o pacienta na úseku magnetické rezonance
 (Jana Káňová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q687l/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Rozšíření měřicího programu magnetické rezonance o pulsní sekvenci pro měření kortikálních vrstev
 (David Myška)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/az30j/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Časový průběh péče o pacienta na pracovišti magnetické rezonance
 (Barbora Smutná)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a8b7c/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Detekce kortikálních vrstev v signálech magnetické rezonance nízkého rozlišení
 (Samuel Gorta)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzzdg/ | Informatika / Matematická informatika | Theses on a related topic

Studium kognitivních a řečových funkcí u neurodegenerativních onemocnění mozku pomocí funkční magnetické rezonance
 (Nela Němcová Elfmarková)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ulu2y/ | Neurovědy (čtyřleté) / Neurovědy | Theses on a related topic

Vizualizace dat z magnetické rezonance
 (Tomáš Pšorn)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tqetu/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

Nový toolbox pro MATLAB sloužící k extrakci příznaků a klasifikaci: Aplikace na obrazech mozků z magnetické rezonance
 (Radomír Kůs)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svsei/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)