Theses on the same topic (having an identical keyword):

magneticka sprazeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Studium magnetického chování nanočástic e-Fe2O3 pomocí Mössbauerovy spektroskopie ve vnějších magnetických polích.
 (Ondřej MALINA)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bzxa0e// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Modelování a simulace regulačních struktur s vektorovým řízením a asynchronním motorem v programu Matlab Simulink
 (Radim Cinek)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78511 | Elektrotechnika / Elektronika | Theses on a related topic

Implementace řízení BLDC motoru
 (Jiří OTRUBA)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uregsu// | Elektrotechnika a informatika / Průmyslová elektronika a elektromechanika | Theses on a related topic