Theses on the same topic (having an identical keyword):

malotridni skola

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Malotřídní škola Základní škola a Mateřská škola Rabštejnská Lhota, okres Chrudim: případová studie
 (Barbora Rozsypalová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5702 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Klima ve třídě malotřídní základní školy a úplné základní školy z pohledu žáků a učitelů
 (Hana Palečková)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tmjdb/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Spolupráce učitelů na malotřídní základní škole (případová studie)
 (Klára Beranová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dksob/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Učitelem v malotřídní škole
 (Kateřina Pilerová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jeme1/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Aplikace prvního stupně podpůrných opatření v malotřídní škole
 (Hana Frajtová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ov812/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Málotřídní škola jako kulturní a společenský fenomén v obci
 (Milena Chaloupková)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM626 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň ZŠ - anglický jazyk | Theses on a related topic

Přístup k žákům s SVP a jejich vzdělávání na malotřídní škole
 (Andrea Hrstková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9b0d/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Vzdělávání žáka s poruchami autistického spektra na 1. stupni běžné malotřídní školy
 (Jana Kalousová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vc6xi/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami na málotřídní škole v Ladné
 (Radka Navrátilová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qg6ni/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Tvořivá škola - činnostní učení v 1. ročníku na modelu malotřídní školy
 (Jitka ZAMRZLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//058wli// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)